Blog

Parafraseren - Herschrijven in andere woorden

Sjoerd de Kreij
9 januari 2023
5 minuten
leestijd
Begrijp hoe je tekst moet parafraseren en til je schrijven naar een hoger niveau. Gebruik alternatieve woorden en word er nog beter in met AI.

Inhoudsopgave

Met Schrijven.AI - nu Typetone AI - kun je eenvoudig teksten automatisch in andere woorden beschrijven, ook wel parafraseren of herschrijven genoemd. 

Parafraseren is een essentiële vaardigheid voor elke schrijver. Het houdt in dat je een tekst bewerkt in je eigen woorden en stijl, terwijl je toch dezelfde boodschap overbrengt als het origineel. Als je deze vaardigheid onder de knie hebt, kun je levendiger beschrijvingen maken, plagiaat vermijden en duidelijker schrijven.

Parafraseren wordt vaak verward met samenvatten, maar er zijn duidelijke verschillen tussen beide technieken. Bij samenvatten geef je een kortere versie van de oorspronkelijke tekst door alleen de hoofdpunten te selecteren en overbodige details weg te laten. Bij parafraseren daarentegen verklein je het materiaal niet alleen, maar druk je het ook anders uit.

Correct herschrijven

Als je iets correct parafraseert, moet je de betekenis van de oorspronkelijke bron nauwkeurig kunnen overbrengen zonder de content of implicaties ervan te veranderen. Om dit doel met succes te bereiken is meer nodig dan het verwisselen van woorden; het vereist een grondig begrip van wat oorspronkelijk is geschreven, zodat je het in je eigen woorden kun jeitdrukken zonder de betekenis of bedoeling ervan te veranderen.

Stappen om in andere woorden te schrijven

Er zijn enkele eenvoudige stappen die schrijvers kunnen nemen om ervoor te zorgen dat hun parafrases nauwkeurig en effectief zijn:

1) Lees het bronmateriaal grondig tot je begrijpt wat er staat;

2) Maak aantekeningen over belangrijke concepten of ideeën;

3) Herschrijf de tekst in je eigen woorden;

4) Vergelijk je nieuwe versie om er zeker van te zijn dat alle wijzigingen correct zijn aangebracht en er geen informatie verloren is gegaan;

5) Zorg ervoor dat je nieuwe versie de juiste grammaticaregels en opmaaknormen volgt voor het soort schrijven dat je doet (academische papers vereisen bijvoorbeeld citaten).  

Belangrijk bij het parafraseren

Het is belangrijk op te merken dat goed parafraseren niet neerkomt op het verwisselen van losse woorden voor synoniemen of het herschikken van zinnen. Dit kan leiden tot onbedoeld plagiaat als het verkeerd wordt gedaan of zonder bronvermelding. Richt je in plaats daarvan op het overnemen van belangrijke termen uit een oorspronkelijke bron door ze te herschikken in andere structuren binnen je eigen zinnen - met behoud van nauwkeurigheid en integriteit - om precies over te brengen wat de auteur oorspronkelijk bedoelde.  

Chunking: het opsplitsen van zinnen:

Een strategie die schrijvers kunnen gebruiken om uit te zoeken hoe ze iets het beste kunnen herschrijven, heet "chunking": een lange zin opsplitsen in verschillende kleinere zinnen om hem begrijpelijker te maken, alvorens hem in een andere formulering te herschrijven. Deze techniek helpt om complexe ideeën op te splitsen in meer hanteerbare brokken en geeft schrijvers ook ruimte voor creativiteit in hun werk, wanneer ze tijdens het herschrijven van de ene brok informatie naar de andere gaan.  

Parafraseren vergt oefening als je het elke keer goed wilt doen, dus raak niet ontmoedigd als het in het begin niet gemakkelijk gaat! Het belangrijkste is dat je bij het herschrijven van andermans tekst altijd trouw blijft aan de oorspronkelijke betekenis, terwijl je in elke zin je eigen stem gebruikt - dit zorgt voor nauwkeurigheid en voorkomt problemen in een later stadium door het onbedoeld verkeerd interpreteren van andermans idee(ën), of door plagiaat te plegen, ook al is dat op het eerste gezicht onbewust!

Gebruik van software voor parafraseren

Probeer voor de zekerheid altijd een parafrase-tool te gebruiken zoals; Schrijven.AI zodat je zeker weet dat je teksten parafraseert of in andere woorden schrijft, zonder plagiaat te plegen.


Meer nieuws over AI

Begin gratis met het schrijven van AI content.

Creëer 10x sneller en makkelijker content met je eigen tone of voice.
Begin vandaag gratis
Geen creditcard nodig
10.000 woorden per maand