Duurzaam en veilig AI-gebruik voor media en overheid

Als deelnemer van de Nederlandse AI Coalitie pleiten wij voor verantwoord AI-gebruik.

Typetone.AI staat voor de veilige toepassing van AI en toegankelijkheid van de modellen en content op schaal.
schrijf ai coalitieProbeer Typetone nu
ethisch ai

Ethiek en AI

Nu er bezorgdheid ontstaat over AI in het onderwijs, vinden wij bij Typetone.AI dat we een verplichting hebben om onze klanten voor te lichten over verantwoord AI-gebruik.

Neem contact met ons op om:
Een opleiding aan te vragen
Te leren hoe onze tool hiermee omgaat
Te begrijpen hoe Typetone AI de media en overheid kan helpen bij het verantwoord gebruik van AI
Neem contact op

Duurzame en ethische AI

Wij ontwikkelen en onderzoeken duurzame en ethische generatieve AI. Generatieve AI is een blijvertje en we hebben manieren nodig binnen het onderwijs, de overheid en de media om met dit snel veranderende paradigma om te gaan. We bouwen aan een oplossing voor overheden en media om tekstuele generatieve AI te gebruiken om minderbedeelde en lager opgeleide gemeenschappen beter te helpen AI te gebruiken om tekst te vereenvoudigen.

Zo maken we content toegankelijker voor specifieke groepen en minderheden. Vooral als het gaat om content die wordt gegenereerd voor overheidscommunicatie en het toegankelijker en duurzamer maken van traditionele media.

AI voor overheid en media

Integreer Typetone AI in je content workflow door ons aan te sluiten op je tooling en CMS.
Samenwerken om AI in te zetten voor inclusie
Beveiligde gegevens. Je bezit 100% van de rechten
Geen vooringenomenheid: content die niet bewerkt hoeft te worden.
We denken mee over verantwoord AI-gebruik

AI om de toegankelijkheid van informatie te verbeteren

Omdat de meeste ontwikkelingen op het gebied van AI commercieel van aard zijn, gebruikt momenteel niemand deze nieuwe technologie om content toegankelijker te maken. Wij hebben de expertise en ervaring om de AI-modellen te trainen die nodig zijn om dit beschikbaar te maken. We hebben ook al werkende producten en tonnen positieve feedback van klanten.

Vereenvoudig teksten en schaalbare contentcreatie in de EU
Miljoenen mensen in de EU begrijpen momenteel niet de teksten die ze lezen in correspondentie met de overheid, of zelfs het nieuws dat ze lezen. Het herschrijven van al deze teksten is extreem tijdrovend en moeilijk om te doen op een schaalbare en consistente manier.

We hebben een oplossing ontwikkeld om dit met AI op te lossen. Dit is een tool om deze content te transformeren en een API met de aangepaste modellen om teksten te vereenvoudigen, bruikbaar voor bedrijven, overheden en media.

Start met veilige AI-contentcreatie

Wij zorgen ervoor dat je de kracht van AI kunt gebruiken zonder je zorgen te maken over je gegevens.
Probeer Typetone nu
Geen creditcard nodig
10.000 gratis woorden per maand