Duurzaam en veilig AI-gebruik voor media en overheid

Als deelnemer van de Nederlandse AI Coalitie proberen we te pleiten voor verantwoord AI gebruik. Naast alle kansen en winst die generatieve AI brengt, staat Typetone.AI ook voor een veilige toepassing van AI en toegankelijkheid van de modellen en content ervan op schaal.
schrijf ai coalitie
ethisch ai

Ethiek en AI.

Nu er bezorgdheid ontstaat over AI in het onderwijs, vinden wij bij Typetone.AI dat we de plicht hebben onze klanten voor te lichten over verantwoord AI-gebruik.
Een opleiding aanvragen
Lees hoe onze tool dit aanpakt
Hoe de media en de overheid op verantwoorde wijze gebruik kunnen maken van AI
Contacteer ons
Duurzame en ethische AI
‍Wij
ontwikkelen en onderzoeken duurzame en ethische generatieve AI. Generatieve AI is een blijvertje en we hebben manieren nodig binnen het onderwijs, de overheid en de media om met dit snel veranderende paradigma om te gaan. Wij bouwen aan een oplossing voor overheden en media om tekstuele generatieve AI te gebruiken om minderbedeelde en lager opgeleide gemeenschappen beter te helpen AI te gebruiken om tekst te vereenvoudigen en zo content toegankelijker te maken voor deze groepen/minderheden. Vooral content die wordt gegenereerd voor overheidscommunicatie en het toegankelijker en duurzamer maken van traditionele media.

Overheden & Media

Integreer Typetone AI in uw content workflow door ons aan te sluiten op uw tooling en CMS.
Samenwerken om AI in te zetten voor inclusie
Beveiligde gegevens. U bezit 100% van de rechten
Geen vooringenomenheid in de tekst: teksten maken, en nu in één keer klaar
Meedenken: over verantwoord AI-gebruik
Toegankelijkheid van AI
Aangezien de meeste vorderingen op het gebied van AI van commerciële aard zijn, gebruikt momenteel niemand deze nieuwe technologie om content toegankelijker te maken. Wij hebben de expertise en ervaring om de AI-modellen te trainen die nodig zijn om dit beschikbaar te maken. We hebben ook al werkende producten en tonnen positieve feedback van klanten.

Vereenvoudiging van teksten en schaalbare contentcreatie in de EU
‍Miljoenen
mensen in de EU begrijpen momenteel niet de teksten die zij in correspondentie met de overheid lezen, of zelfs het nieuws dat zij lezen. Het herschrijven van al deze teksten is extreem tijdrovend en moeilijk om op een schaalbare en consistente manier te doen. Wij hebben een oplossing ontwikkeld om dit met AI op te lossen: een tool om deze content te transformeren, en een API met de aangepaste modellen om teksten te vereenvoudigen, bruikbaar voor bedrijven, overheden en media.

Begin gratis, voor altijd

Begin nu met schrijven!
Start nu gratis
Geen creditcard nodig
10.000 woorden / maand